Doradztwo zawodowe

Od maja 2017 roku w naszej szkole działa Szkolny Punkt Informacji i Kariery (SPInKa).

PRZEKAŻ 1% PODATKU

Będziemy wdzięczni jeżeli 1% należnego podatku przekażecie Państwo naszej szkole.

Aktualności i informacje

Rada Rodziców

Wpłaty na Radę Szkoły można dokonywać bezpośrednio na konto:
Komitet Rodzicielski przy Szkole Podstawowej w Kobylance
Bank Spółdzielczy w Gorlicach

Nr rachunku: 16879500052001000014140002

Skip to content