Anioły Wolontariatu

,,Spałam i śniłam, że życie jest samą przyjemnością,
obudziłam się i spostrzegłam, że życie jest służbą  na rzecz innych.
Służyłam i zobaczyłam, że służba jest przyjemnością”.

św. Matka Teresa z Kalkuty

 

Te słowa są rzeczywistością, a nie pobożnym marzeniem, pokazują to wolontariusze i koordynatorzy dzieła; Lokalnego Dzieła Wolontariatu. W dniu 5 grudnia 2017 roku w GCK odbyła się Gala Wolontariatu. Z naszej szkoły udział wzięli uczniowie z klasy 3 gimnazjum: Natalia Cieśla, Martyna Markowicz, Oliwia Liana, Aleksandra Osikowicz, ks. Łukasz Stachura MS – opiekun. Przedstawiono akcje prowadzone przez Szkolne Kluby Wolontariatu naszego regionu, oraz wyróżniono osoby i instytucje odznaczające się szczególną wrażliwością na potrzeby drugiego człowieka.

Polskie słowo ,,wolontariat” niesie w sobie szczególną treść; kojarzy się z wolnością. Wolnością od siebie samego, gdyż nie muszę być w centrum swojego życia, mogę oddać pewną część swojego czasu człowiekowi potrzebującemu. To najprostszy sposób na pokonanie swojego egoizmu, który nosimy w sobie, bez względu na to kim jesteśmy.

Gratuluję wszystkim uczniom naszej szkoły, którzy podjęli się dzieła wolontariatu. Z odwagą uczcie się wyjścia do drugiej osoby, służenia pomocą, uśmiechem i podaniem ręki temu kto się przewrócił. Zakończę tekstem piosenki zespołu Happysad:

,,Miłość, kiedy jedno spada w dół, drugie ciągnie je ku górze”.

 

ks. Łukasz Stachura MS
opiekun

Comments are closed.