… Dorota Mazur z klasy 3b oraz Paweł Bober z klasy 2 gimnazjum! Gratulujemy! Nasi koledzy, razem z innymi przedstawicielami szkół Gminy Gorlice, będą tworzyć Młodzieżową Radę Gminy, której zadaniem będzie upowszechnienie idei samorządowej wśród młodzieży. Dzięki Radzie, młodzi ludzie będą mogli m. in. uczestniczyć w procesie podejmowania decyzji w sprawach związanych 
Read more
Choć projekt już się zakończył, to nie koniec naszej przygody z samorządnością. Teraz naszym celem będzie aktywna praca na rzecz społeczności lokalnej, działalność w Młodzieżowej Radzie Gminy, a przede wszystkim uświadamianie młodzieży szkolnej jak ważne jest wspólne działanie dla wspólnego dobra.
Read more
30 listopada 2017 r. uczniowie ze wszystkich szkół Gminy Gorlice, biorący udział w projekcie M-A-K wzięli udział w wyjeździe do Urzędu Marszałkowskiego, znajdującego się w Krakowie, by uczestniczyć w lekcji samorządności. Najpierw spotkaliśmy się z redaktorem Gazety Krakowskiej, który opowiadał o Małopolsce, o samym Urzędzie, a także o osobach, które podejmują decyzje dotyczące naszego województwa. Następnie uczestniczyliśmy w symulacji głosowania 
Read more
14 listopada 2017 r. w naszej szkole odbyła się debata z mieszkańcami wsi, którą prowadził pan Aleksander Kalisz. Zaproszeni goście zostali podzieleni na 4 grupy: przedstawiciele samorządu lokalnego, przedstawiciele organizacji i stowarzyszeń lokalnych, przedstawiciele pracowników oświaty i rodziców oraz my, uczniowie szkoły. Tematem debaty było wspólne poszukiwanie odpowiedzi na to, co warto zmienić w naszej 
Read more
W końcu nadszedł 1 października. Na kilka godzin przed rozpoczęciem imprezy spotkaliśmy się, by przygotować swoje stanowiska, a także scenę i nagłośnienie. Gdy wszystko było już gotowe, w napięciu oczekiwaliśmy na rozpoczęcie. O godzinie 14:00 pan dyrektor powitał wszystkich bardzo serdecznie, a następnie ster przejęła nasza koleżanka Dorota. Rodziny Dzień Sportu rozpoczął się od występu naszego gościa 
Read more
Wrzesień był to bardzo intensywny okres przygotowań, w którym dopracowaliśmy wszystkie szczegóły naszego przedsięwzięcia. Kiedy uzyskaliśmy potwierdzenie przybycia od zaproszonych gości, ustaliliśmy szczegółowy harmonogram imprezy. Na podstawie wypełnionych przez mieszkańców ankiet wybraliśmy konkurencje sportowe oraz przygotowaliśmy plan awaryjny na wypadek, gdyby warunki pogodowe były niesprzyjające. Rozdaliśmy wszystkim uczniom naszej szkoły ulotki informujące o planowanej przez nas 
Read more
Po zakończeniu treningu kompetencji w Czudcu, spotkaliśmy się z panem dyrektorem. Omówiliśmy umiejętności i wrażenia jakie wynieśliśmy z treningu oraz przedstawiliśmy pomysły dotyczące przedsięwzięcia, które mieliśmy zorganizować. Na naszym następnym wakacyjnym spotkaniu zaczęliśmy podjęliśmy decyzję dotyczącą formy naszej inicjatywy. Dotarła do nas informacja o możliwości budowy hali sportowej, a ponieważ pasjonujemy się sportem, postanowiliśmy pójść 
Read more
Nasza przygoda związana z projektem rozpoczęła się na warsztatach w Czudcu w czerwcu 2017 r.. Najpierw poznaliśmy wszystkich uczestników szkolenia (czyli uczniów z innych szkół Gminy Gorlice), aby nam się później lepiej pracowało. Podczas warsztatów wzięliśmy udział w wielu ćwiczeniach, dzięki którym dowiedzieliśmy się, że organizowanie większej inicjatywy dla lokalnej społeczności nie jest takie łatwe, 
Read more