W dwóch terminach tj. 24.09 dla I grupy a  08.10 dla II grupy zostały zorganizowane zajęcia warsztatowe przeprowadzone przez pracowników Wojewódzkiego Urzędu Pracy.  Tematem warsztatów były ,,Moje talenty i kompetencje, a moje wybory edukacyjno – zawodowe”.  W trakcie zajęć poruszane były tematy poświęcone konstruowaniu kariery, nowym zawodom –  zawodom przyszłości. Uczniowie mieli także okazję 
Read more
W ramach działalności Szkolnego Punktu Informacji i Kariery uczniowie VIII klas mieli okazję zobaczyć ,,od środka” gorlicką firmę Severt Polska Sp. z o.o., która specjalizuje się we wszelkiego rodzaju procesach spawalniczych, obróbkach metalu i montażu konstrukcji stalowych. Uczniowie  poznali halę produkcyjną. Zapoznani zostali z pracą w różnorodnych zawodach, chociażby spawacza, montera, operatora obrabiarek 
Read more
Informujemy, że w dniu 10 czerwca br. zakończył się proces rekrutacji uczestników projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10 Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego uczniów. Lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie dostępna 
Read more
 Informujemy, że w naszej szkole działa Szkolny Punkt Informacji i Kariery zapewniający wsparcie uczniom i ich rodzicom w zakresie doradztwa edukacyjno – zawodowego w ramach projektu„Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10 Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje, 
Read more
W roku szkolnym 2018/2019 w ramach działalności Szkolnego Punktu Informacji i Kariery 24 uczniów klasy III uczestniczyło w warsztatach, korzystało z indywidualnych konsultacji, we współpracy ze szkolnym doradcą zawodowym opracowało Indywidualne Plany Działania. Wszystkie te działania miały zapewnić wsparcie uczniów  i ich rodziców  w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”. 
Read more
W ramach działalności Szkolnego Punktu Informacji i Kariery uczniowie III klasy gimnazjum mieli okazję zobaczyć ,,od środka” gorlicką firmę Severt Polska Sp. z o.o., która specjalizuje się we wszelkiego rodzaju procesach spawalniczych, obróbkach metalu i montażu konstrukcji stalowych. Uczniowie  poznali halę produkcyjną. Zapoznani zostali z pracą w różnorodnych zawodach, chociażby spawacza, montera, operatora 
Read more
03.04.2019r. w ramach zajęć Szkolnego Punktu Informacji i Kariery uczniowie naszej szkoły aktywnie  uczestniczyli w  warsztatach gastronomicznych  i florystycznych. Zajęcia kulinarne zostały przygotowane przez  nauczycieli i uczniów Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych w Bystrej.  Była to świetna okazja by wypróbować swoje umiejętności kulinarne i wspólnie przygotować pyszną pizzę.  Kierownik kształcenia praktycznego p. Mirosław Sroka opowiedział 
Read more
W dniu 21 marca uczniowie  klas III pod opieką wychowawcy i doradcy  zawodowego wzięli udział w targach edukacyjnych w Krakowie: „Festiwal  Zawodów w Małopolsce”. Jest to wydarzenie będące zwieńczeniem działań prowadzonych w zakresie doradztwa zawodowego dla uczniów szkół gimnazjalnych i ósmoklasistów w całym województwie małopolskim.  Odbywa się ono w marcu, by uczniowie  zapoznali się 
Read more
19 marca uczniowie klasy III w ramach działalności Szkolnego Punktu Informacji i Kariery  uczestniczyli w Dniu zawodowca w Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego  w Gorlicach. Inicjatywa takich spotkań to efekt współpracy dwóch placówek:  Zespołu Szkół Technicznych  i  Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego  w Gorlicach. Ma ona na celu propagowanie kształcenia zawodowego wśród uczniów, która stoi przed wyborem dalszej 
Read more
19.02 uczniowie klasy III uczestniczyli w zajęciach warsztatowych przeprowadzonych przez pracowników Wojewódzkiego Urzędu Pracy.  Tematem warsztatów były ,,Moje talenty i kompetencje, a moje wybory edukacyjno – zawodowe. W trakcie zajęć poruszane były tematy poświęcone konstruowaniu kariery, nowym zawodom –  zawodom przyszłości. Uczniowie mieli także okazję do odpowiedzenia na pytanie:  kim będę w przyszłości? 
Read more