Przedmiot – JĘZYK POLSKI, KLASA III GIMNAZJUM podręcznik: ,,Myśli i słowa”   Temat lekcji: ,,Jak Litwini i Niemcy mordowali Polaków…” – o zbrodni w Ponarach, relacja Józefa Mackiewicza.   Cel ogólny: Odbiór tekstu i wykorzystanie zawartych w nim informacji.   Cele operacyjne: Uczeń: zna pojęcia Holokaust, Zagłada, ludobójstwo i świadomie się nimi 
Read more
Przedmiot: język polski Prowadzący: Bożena Matula Temat lekcji: Co zrobić, by obudzić śpiących rycerzy? Klasa: VIB SP Cel ogólny: 1. Odbiór tekstu i wykorzystanie zawartych w nim informacji Cele operacyjne: – uczeń identyfikuje nadawcę i odbiorcę tekstu, podaje elementy świata przedstawionego, – uczeń analizuje i interpretuje tekst kultury, – uczeń prezentuje 
Read more
SCENARIUSZ LEKCJI W GIMNAZJUM Z WYKORZYSTANIEM TIK Temat:  Ruch drgający. Prowadzący: Karolina Górska Czas: 45min Wymagania szczegółowe podstawy programowej (cytat): 1 – uczeń opisuje ruch wahadła matematycznego i ciężarka na sprężynie oraz analizuje przemiany energii w tych ruchach 2 – uczeń posługuje się pojęciami amplitudy drgań, okresu, częstotliwości do opisu drgań, wskazuje 
Read more
Scenariusz lekcji Przedmiot: Edukacja wczesnoszkolna. Temat lekcji: „Cztery pory roku” w literaturze i piosence. Cel ogólny: Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w przeprowadzeniu lekcji. Nauka interpretacji tekstu literackiego na podstawie wiersza „Cztery pory roku” Urszuli Kowalskiej.   Cele operacyjne: (podstawa programowa) Uczeń: 1) słucha z uwagą wypowiedzi nauczyciela, innych osób z otoczenia, 2) 
Read more
Scenariusz lekcji języka angielskiego z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnej Przedmiot: język angielski Prowadzący: Anna Sołtys – Deda Temat lekcji: Can you tell me the way to…? Klasa: 5 SP Cel ogólny: 1. zapoznanie uczniów z podstawowymi zwrotami używanymi w celu wskazania drogi z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnej Cele operacyjne: 1. uczeń wie 
Read more
Przedmiot : matematyka Przygotował: Edward Jesion Temat lekcji : Ostrosłupy Cel ogólny: rozwijanie wyobraźni przestrzennej, kształtowanie umiejętności rozpoznawania figur przestrzennych Cele operacyjne: Uczeń zna: pojęcia: ostrosłup, podstawa, ściany, krawędzie, wierzchołki ostrosłupa, wysokość ostrosłupa, siatka ostrosłupa, pole powierzchni całkowitej ostrosłupa. Uczeń umie: rozróżniać ostrosłupy i nazywać je, 
Read more
Przygotowała Anna Brzezowska Tajemnice przyrody – Nowa Era Dział: Odkrywamy tajemnice ciała człowieka Temat: Jak przebiega trawienie i wchłanianie pokarmu?   PP: IV.1. Uczeń wymienia układy budujące organizm człowieka: układ kostny, oddechowy, pokarmowy, krwionośny, rozrodczy, nerwowy; IV.2. Uczeń wskazuje na planszy, modelu i własnym ciele układy budujące organizm 
Read more