Drodzy Rodzice i Uczniowie klas siódmych !!!

 Informujemy, że w naszej szkole działa Szkolny Punkt Informacji
i Kariery
zapewniający wsparcie uczniom i ich rodzicom w zakresie doradztwa edukacyjno – zawodowego w ramach projektu„Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10 Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego uczniów.

W terminie od dnia 06 do 10 czerwca br. trwa rekrutacja na zajęcia edukacyjno- zawodowe. Szczegółowych informacji udziela szkolny doradca zawodowy -Krystyna Fik. Informacja o wynikach rekrutacji zostanie przedstawiona w dniu 11 czerwca 2019 r.

Comments are closed.