Dzień Papieża Jana Pawła II

W dniu 16 października obchodziliśmy Dzień Papieża Jana Pawła II, został on ustanowiony ustawą w 2005 roku. Składamy w ten sposób hołd największemu autorytetowi XX wieku, człowiekowi który sięgając do źródeł chrześcijaństwa, uczył nas solidarności, odwagi i pokory, stanowczości i wyrozumiałości. W tym dniu wspominaliśmy 39 rocznice wybory ks. Karola Wojtyły na biskupa Rzymu i zwierzchnika całego Kościoła. Odbyła się akademia przybliżająca nam osobę Papieża i chwile związane z Jego pontyfikatem.

I dlatego – zanim stąd odejdę, proszę was, abyście całe to duchowe dziedzictwo, któremu na imię „Polska”, raz jeszcze przyjęli z wiarą, nadzieją i miłością – taką, jaką zaszczepia w nas Chrystus na chrzcie świętym, – abyście nigdy nie zwątpili i nie znużyli się, i nie zniechęcili, – abyście nie podcinali sami tych korzeni, z których wyrastamy.

Jan Paweł II Kraków-Błonia, 9 czerwca 1979

 

Comments are closed.