Dzień zawodowca – wizyta w Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Gorlicach

19 marca uczniowie klasy III w ramach działalności Szkolnego Punktu Informacji i Kariery  uczestniczyli w Dniu zawodowca w Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego  w Gorlicach.
Inicjatywa takich spotkań to efekt współpracy dwóch placówek:  Zespołu Szkół Technicznych
 i  Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego  w Gorlicach. Ma ona na celu propagowanie kształcenia zawodowego wśród uczniów, która stoi przed wyborem dalszej drogi edukacji. W ramach wizyty przeprowadzone zostały zajęcia praktyczne w branżach elektrycznej, mechanicznej, samochodowej oraz w pracowni fryzjerskiej. Uczniowie mieli okazję zapoznać się z wybranymi zagadnieniami z zakresu ww. branż i praktycznego wykonania ćwiczeń i zadań pod kierunkiem nauczycieli praktycznej nauki zawodu. Udział w tym przedsięwzięciu  miał na celu prezentację zawodów i pomoc gimnazjalistom w ich przyszłym wyborze dalszego kształcenia.

Comments are closed.