Szczegółowe informacje dotyczące egzaminu ósmoklasisty znajdują się na stronach:

1. Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

2. Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie.