J.polski

TEMAT: Charakterystyka Stasia Tarkowskiego.

PLAN CHARAKTERYSTYKI BOHATERA – STASIA TARKOWSKIEGO

  1. Kim jest bohater? [Ogólne wiadomości na temat Stasia i jego rodziny.]
  2. Jak wygląda? [Informacje na temat wyglądu bohatera, ubioru, sposobu poruszania się.]
  3. Jakim chłopcem jest Staś? [Wymień zdarzenia lub sytuacje uzasadniające podane cechy bohatera.]
CECHY ZDARZENIA LUB SYTUACJE
odważny, mężny  
sprytny, mądry, pomysłowy  
dobry, rycerski, opiekuńczy  
wytrzymały, wytrwały  
dumny  
opanowany  
zwinny  
  • Ocena postaci [Własne zdanie o bohaterze.]

Po uzupełnieniu planu napisz charakterystykę Stasia Tarkowskiego. Postaraj się aby praca zajęła przynajmniej 20 linijek w formacie A4.

Previous

Comments are closed.