Kalendarz roku szkolnego 2018/2019:

 • Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych – 3 września 2018 r.
 • Zimowa przerwa świąteczna – 24 grudnia 2018 r. – 01 stycznia 2019 r.
 • Ferie zimowe – 14–25 stycznia 2019 r.
 • Wiosenna przerwa świąteczna – 18 kwietnia – 23 kwietnia 2019 r.
 • Egzaminy gimnazjalne:
  część humanistyczna – 10 kwietnia 2019 r.
  część matematyczno-przyrodnicza – 11 kwietnia 2019 r
  część z języka obcego nowożytnego – 12 kwietnia 2019 r.
 • Egzamin ósmoklasisty
  język polski – 15 kwietnia 2019r.
  matematyka – 16 kwietnia 2019r.
  język angielski – 17 kwietnia 2019r.
Zakończenie roku szkolnego – 21 czerwca 2019 r.