Scenariusz lekcji przyrody w klasie IV

Przygotowała Anna Brzezowska

Tajemnice przyrody – Nowa Era

Dział: Odkrywamy tajemnice ciała człowieka

Temat: Jak przebiega trawienie i wchłanianie pokarmu?

 

PP:

IV.1. Uczeń wymienia układy budujące organizm człowieka: układ kostny, oddechowy, pokarmowy, krwionośny, rozrodczy, nerwowy;

IV.2. Uczeń wskazuje na planszy, modelu i własnym ciele układy budujące organizm człowieka oraz narządy zmysłów;

IV.6. Uczeń opisuje podstawowe zasady dbałości o ciało i otoczenie

V.6. Uczeń opisuje zasady zdrowego stylu życia (w tym zdrowego odżywiania się)

 

Cele lekcji:

 • Uczeń dowiaduje się, z jakich części zbudowany jest układ pokarmowy człowieka,
 • Uczeń nauczy się rozpoznawać narządy układu pokarmowego,
 • Uczeń poznaje funkcje poszczególnych części układu pokarmowego,
 • Uczeń dowiaduje się, jak dbać o prawidłowe funkcjonowanie układu pokarmowego.

 

Metody pracy:

– wykorzystanie technologii informacyjno – komunikacyjnej (Multibook:  Tajemnice

przyrody klasa IV)

– metody podające – wykład, objaśnienie

– „burza mózgów”

 

Przebieg lekcji:

 1. Przypomnienie wiadomości z poprzedniej lekcji o składnikach pokarmowych oraz hierarchicznej budowie organizmów (sprawdzenie zadania domowego).

(Multibook str. 84 – prezentacja plansz witaminy i sole mineralne)

 1. Podanie tematu lekcji i celów lekcji.
 2. Nauczyciel prosi uczniów, aby spróbowali wymienić narządy, które są związane z odżywianiem się.
 3. Zapoznanie uczniów z elementami budowy układu pokarmowego i omówienie roli poszczególnych narządów (Multibook str. 86 film „Trawienie i wchłanianie pokarmu”)
 4. Wyjaśnienie, co to jest trawienie pokarmu, czym są enzymy trawienne oraz które narządy je wytwarzają (Multibook str. 86, film „Wędrówka pokarmu”)
 5. Nauczyciel zwraca się do uczniów, aby każdy zapisał na kartce samoprzylepnej odpowiedź na pytanie:

„Jak należy postępować, aby nasz układ pokarmowy pracował jak najlepiej i jakie są zasady higieny przygotowania i spożywania posiłków?”

 

Np.

 • mycie rąk,
 • mycie zębów, kontrolne wizyty u stomatologa
 • mycie produktów spożywczych i naczyń
 • przechowywanie produktów spożywczych w odpowiednich warunkach
 • sprawdzanie terminów przydatności do spożycia
 • regularne spożywanie posiłków, bez pośpiechu, w odpowiedniej atmosferze
 • spożywać 5 posiłków w ciągu dnia – urozmaiconych, pić dużo wody, co najmniej 1,5 l.

Uczniowie podchodzą do tablicy i przyklejają karteczki ze swoimi pomysłami.

Następnie nauczyciel odczytuje kolejno wszystkie informacje i podsumowuje

wypowiedzi uczniów.

 

 1. Podsumowanie lekcji – ćwiczenie interaktywne z Multibooka str. 88
 2. Zadanie domowe – ćw. 3 str. 55, ćw. 5 str. 56
Comments are closed.