Lekcja muzealna w Bieczu

04 kwietnia 2019r. klasa IV uczestniczyła w lekcji muzealnej „Średniowieczne miasto” w Muzeum „Kromerówka” w Bieczu.

Lekcja miała formę wykładu i połączona była z pokazem slajdów średniowiecznych budowli, zwyczajów, rzemiosła, pożywienia i strojów. W interesujący sposób uczniowie zostali zapoznani  z podziałem mieszkańców średniowiecznego miasta, poznając  życie codzienne patrycjuszy, pospólstwa i plebsu.

Kolejnym punktem wycieczki była wizyta w średniowiecznej turmie w ratuszu miejskim i spotkanie z katem. Była to okazja do poznania systemu kar i sądownictwa, jakie obowiązywało 500 lat temu.

Następnie uczniowie klasy czwartej przeszli do Muzeum „Dom z basztą”, gdzie mieli możliwość dowiedzieć się o początkach aptekarstwa na Ziemi Bieckiej, a w drodze do Muzeum obejrzeli fragmenty murów obronnych miasta.

Wycieczka zakończyła się w restauracji „U Becza” wspólnym biesiadowaniem i wymianą wrażeń. Pyszna pizza i miła atmosfera restauracji dopełniły całości. Wszyscy uznali wycieczkę za niezwykle udaną i zgodnie uznali, że bardzo podobała im się taka lekcja historii i kolejny wielki krok w integracji zespołu klasowego. Opiekę na wycieczce sprawowały panie: Krystyna Fik, Marta Juruś i Katarzyna Woźniak.

Comments are closed.