Lekcje nie tylko w szkole

3 października 2018 r. uczniowie klas piątych oraz kilku przedstawicieli szóstej uczestniczyło w wycieczce edukacyjnej do Krakowa. Młodzież zwiedziła muzeum Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jego początki wiążą się z rokiem 1400, kiedy nastąpiła odnowa Akademii Krakowskiej. Budowla była powiększana w ciągu XV wieku poprzez wykup sąsiednich budynków. Ostatecznie budynki połączono po pożarze w 1492 roku oraz dobudowano do nich nowe piętra. Wewnętrzny dziedziniec otoczono wówczas arkadowymi krużgankami o późnogotyckich, kryształowych sklepieniach. W Collegium Maius na parterze mieściły się lektoria (sale wykładowe), a na piętrze StubaCommunis (izba wspólna), biblioteki i mieszkania profesorskie.

Po zakończeniu zwiedzania dzieci wzięły udział w warsztatach „Matematyka dźwięków” prowadzonych metodami aktywizującymi przez pracownika uczelni.Dla większości ludzi trudno byłoby znaleźć bardziej odległe od siebie dziedziny niż matematyka i muzyka. Muzyka – to wolna od sztywnych norm i reguł sztuka, która odnosi się bezpośrednio do emocji, zaś matematyka to podstawa nauk ścisłych. Muzyka tworzona jest z dźwięków. I to właśnie w nich, ich uporządkowaniu, częstotliwości i harmonii znajdziemy zasady matematyczne.

W następnej kolejności dzieci udały się do Ogrodu Doświadczeń im. Stanisława Lema w Muzeum Inżynierii. Tam bezpośrednio uczestniczyływ eksperymentach fizycznychoraz poznawaływpraktyce prawa rządzące naturą.Opiekę na wycieczce sprawowały panie: Elżbieta Zagórska, Katarzyna Tenerowicz -Świeca, Bożena Drzymała oraz pan Wojciech Bogdan

5 października 2018 r. młodzież z klasy 3 gimnazjum oraz siódmej i ósmej szkoły podstawowej pod opieką pani Elżbiety Zagórskiej, Bożeny Drzymała oraz pana Edwarda Babisiaudała się do Kielc i Chęcin na wycieczkę zorganizowaną w ramach projektu Szkoła Młodych Patriotów.

W pierwszej kolejności wyruszyliśmy do Ośrodka Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej, gdzie zwiedziliśmy Muzeum Pamięci Narodowej, które mieści się w dawnym więzieniu kieleckim.

Więzienie powstało w latach 1826-1828 i swoją funkcję pełniło do lat 70-tych XX wieku. Początkowo, w okresie Królestwa Kongresowego, jako więzienie polskie, obejmowało wyżej położone pawilony. Pod zaborem rosyjskim w latach 1863-66 oraz 1905-08 przebywało tu wielu więźniów politycznych. Najbardziej tragicznym okresem w dziejach wiezienia były lata 1939-1956. We wrześniu 1939 r. w masakrze sprowokowanej przez niemieckich strażników 19 jeńców zostało zastrzelonych i około 40 rannych. Do końca okupacji przez więzienie przeszło około 16 tys. więźniów. Jednorazowo przebywało w gmachu przy Zamkowej ok. 2 tys. ludzi, przy pojemności więzienia ok. 400 osób. Więźniowie przebywali w strasznej ciasnocie, byli głodzeni, maltretowani, zabijani, wywożeni na rozstrzelanie, do obozów koncentracyjnych i na przymusowe roboty. Kaplicę więzienną gestapowcy zmienili na izbę tortur.

W dwóch salach eksponowane były kopie dokumentów, grypsów, relacje, zdjęcia, a także podobizny dowódców partyzanckich, broń, narzędzia tortur gestapo ilustrujące dzieje więzienia 1939-1956 i losy więźniów. Muzeum obejmowało również zachowane w pierwotnym stanie karcery, wieżyczkę strażniczą oraz zaułek między ścianą więzienia i zewnętrznym murem, gdzie rozstrzeliwano więźniów. W jednej z sal zachowano w sklepieniu hak służący do wykonywania wyroków śmierci przez powieszenie.

Młodzież uczestniczyła w warsztatach Polska droga do Niepodległości 1918, podczas których, pracując w grupach, wykonała plakaty dotyczące życia i działalności Stefana Żeromskiego, Stanisława Staszica, Józefa Piłsudskiego, Tadeusza Kościuszki. Na koniec wszystkie grupy dokonały prezentacji swoich plakatów.

Kolejnym etapem zwiedzania była wizyta w Pałacu Biskupów Krakowskich – obejrzeliśmy kwaterę główną Józefa Piłsudskiego, wzięliśmy udział w lekcji „Barwy Narodowe” i wykonaliśmy przepiękne kokardy w barwach ojczystych podczas zajęć plastycznych.

W Kielcach udaliśmy się także na Plac Wolności i obejrzeliśmy Pomnik Legionistów.

Po krótkim odpoczynku pojechaliśmy do Chęcin, gdzie młodzież dokonywała różnych eksperymentów w Centrum Nauki Leonardo da Vinci. Ekspozycja składała się z kilkudziesięciu elementów. Wśród nich znajdowało się stanowisko Interaktywny Kodeks Atlantycki, na którym można było zapoznać się z największym kodeksem Leonarda o maszynach i analizować interaktywne, trójwymiarowe modele ponad 50 z nich. W Kodeksie o Lataniu zapoznaliśmy się z badaniami nad lotem ptaków, które posłużyły Leonardowi do zaprojektowania maszyny latającej. Na wystawie znajdowały się modele fizyczne mechanicznego lwa, robota-żołnierza, wielkiego latawca czy machiny czasu. Wystawa zawierała również reprodukcje projektów i obrazów Leonardo da Vinci, m.in. „Ostatnią Wieczerzę”, a także modele mostu obrotowego i miasta idealnego. Na stanowiskach interaktywnych każdy mógł zbudować wybrane projekty Leonarda, a także namalować jednoz największych dzieł Leonarda – „Ostatnią Wieczerzę.”

Ostatnim punktem programu było zwiedzanie ruin zamku w Chęcinach.Twierdza podzielona jest na dwie części, zamek dolny na którym znajduje się studnia i kwadratowa baszta południowo – zachodnia. Na górnym zamku znajdują się dwie pozostałe baszty. Jedna z nich udostępniona jest dla zwiedzających, rozciąga się z niej piękny widok na całą okolicę. Oprócz tego mieści się tu też skarbiec, gdzie przez pewien okres znajdowały się bogactwa koronne oraz pozostałości po budynku mieszkalnym. W tej części zamku mieści się też galeria polskich herbów szlacheckich.

Bez wątpienia panuje tu średniowieczny klimat, który mogliśmy odczuć między innymi przez to, że pracownicy ubrani byli w stroje z minionej epoki. 

Obie wycieczki dostarczyły uczniom niezapomnianych wrażeń. Każdy uczestnik był zachwycony, że mógł poszerzyć swą wiedzę w niebanalny i nieszablonowy sposób.

Comments are closed.