Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Przemocy Wobec Dzieci

19 listopada to Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Przemocy Wobec Dzieci.

Samorząd Uczniowski naszej szkoły, chcąc zwrócić uwagę na ten poważny problem społeczny, zorganizował akcje informacyjną. W szkole pojawiły się plakaty zachęcające do wzięcia udziału w przedsięwzięciu i zabraniu pomarańczowych akcesoriów: koszulek, wstążek, balonów. Członkowie SU zapoznali społeczność szkolną z założeniami celami kampanii.

Pomysłodawcą i organizatorem akcji jest Women’s World Summit Foundation, której głównym celem jest wspieranie kobiet, dzieci i organizacji pozarządowych. Celem działań w ramach kampanii jest poruszanie problemów związanych z negatywnymi i dramatycznymi doświadczeniami dzieci i młodzieży na całym świecie, budowanie właściwych postaw wobec przemocy, tworzenie międzynarodowej sieci współpracy i wymiana dobrych praktyk z zakresu profilaktyki i interwencji.

Symbolem kampanii jest pomarańczowa wstążka, bo kolor pomarańczowy – jak uzasadniali pomysłodawcy – ma ostrzegać i zwracać uwagę.

Tysiące dzieci w Polsce doświadcza przemocy. Każdego dnia są bite, maltretowane, poniżane, wykorzystywane… Same nie mogą się obronić. W związku z Międzynarodowym Dniem Przeciwdziałania Przemocy wobec Dzieci, Krajowe Partnerstwo na rzecz Ochrony Dzieci przed Przemocą – zrzeszające 23 organizacje pozarządowe pomagające dzieciom – ofiarom krzywdzenia, przypomina, jak ważne jest reagowanie na przemoc wobec dzieci. Zawsze!!!

Samorząd Uczniowski

Comments are closed.