Międzyszkolny Konkurs “Śladami Ignacego Łukasiewicza”

Zapraszamy uczniów naszej szkoły do udziału w międzyszkolnym konkursie ogłoszonym przez Zespół Szkół Nr 1 im. Ignacego Łukasiewicza w Gorlicach. Zadaniem uczestnika jest wykonanie pracy plastycznej lub fotografii interpretującej hasło przewodnie konkursu: „Śladami Łukasiewicza”. Ignacy Łukasiewicz zapisał się w historii jako niestrudzony badacz, odkrywca i filantrop, działając w wielu miastach w ciągu swojego życia. Prace zgłoszone na konkurs powinny przedstawiać widoczne do dziś ślady jego działalności lub pokazywać jak dzisiaj możemy iść w jego ślady.

Regulamin konkursu dostępny jest pod linkiem: https://lukasiewicz.gorlice.pl/pdfs/lukasiewicz/regulamin_2.pdf

Prace plastyczne należy dostarczyć do p. Katarzyny Tenerowicz – Świeca do dnia 20 kwietnia 2022 r ( środa). Fotografie powinny być dostarczone drogą elektroniczną na e-mail: zs_kobylanka@wp.pl do dnia 20 kwietnia.

Comments are closed.