Moje talenty i kompetencje, a moje wybory edukacyjno – zawodowe

W dwóch terminach tj. 24.09 dla I grupy a  08.10 dla II grupy zostały zorganizowane zajęcia warsztatowe przeprowadzone przez pracowników Wojewódzkiego Urzędu Pracy.  Tematem warsztatów były ,,Moje talenty i kompetencje, a moje wybory edukacyjno – zawodowe”.  W trakcie zajęć poruszane były tematy poświęcone konstruowaniu kariery, nowym zawodom –  zawodom przyszłości. Uczniowie mieli także okazję do odpowiedzenia na pytanie:  kim będę w przyszłości? A w części praktycznej mogli wspólnie rozwiązywać przydzielone zadania, w których łączyli w pary nazwy zawodów z ich opisem.

Comments are closed.