Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży w Grybowie

Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży w Grybowie to miejsce, gdzie pracuje wyspecjalizowany zespół profesjonalistów zdrowia psychicznego (bez psychiatry), który jest fragmentem tworzącego się środowiskowego modelu leczenia w psychiatrii dzieci i młodzieży. Zadaniem naszego nowo powstałego ośrodka jest być blisko pacjenta i jego rodziny, myśleć o jego problemach możliwie szeroko (systemowo), interesować się nie tylko jego zaburzeniem psychicznym, ale także jego życiem, zadaniami rozwojowymi, funkcjonowaniem szkolnym czy rówieśniczym.  

KIM JESTEŚMY? CO ROBIMY? 

-Prowadzimy psychoterapię indywidualną i psychoterapię rodzinną, 

-Prowadzimy porady psychologiczne i diagnozę psychologiczną,  

-Prowadzimy psychoterapię grupową oraz sesje wsparcia psychospołecznego, 

-Świadczymy również wizyty domowe i środowiskowe.  

KOMU POMAGAMY?  

-dzieciom i młodzieży (do 21 r.ż. jeśli uczą się jeszcze w szkołach ponadpodstawowych) 

-ich rodzinom,  

-oraz otoczeniu (prowadzimy konsultacje na rzecz innych profesjonalistów pracujących z tymi osobami i ich rodzinom). 

BRAK KONIECZNOŚCI SKIEROWANIA OD LEKARZA DARMOWE WIZYTY-KONTRAKT Z NFZ. 

Ul. Kościuszki 2 

30-330 Grybów 

+ 48 530 253 251 

e-mail: dim.grybow@cmdv.pl

Comments are closed.