Projekt “Już pływam”

Od 20 września bieżącego roku uczniowie klas III szkoły podstawowej rozpoczęli realizację projektu „Już pływam”. Ma on na celu mądre i aktywne zagospodarowanie czasu wolnego młodych Małopolan po zakończeniu zajęć lekcyjnych. Realizacja projektu potrwa do grudnia 2017 roku.
Zajęcia odbywają się w środy na Krytej Pływalni w Gorlicach. Uczniowie przez dwie godziny korzystają z nauki pływania i atrakcji wodnych. Zajęcia prowadzone są w dwóch 12-osobowych grupach, przez profesjonalnych instruktorów nauki pływania – p. Edwarda Babisia i p. Mateusza Żmigrodzkiego. Cały projekt obejmuje 10 wyjazdów. 50 zł – to koszt dojazdu, który ponoszą rodzice, a pozostałą odpłatność pokrywa Gmina Gorlice i Małopolski Urząd Wojewódzki.
Projekt skierowany jest do uczniów, którzy nie potrafią jeszcze pływać. W ramach jego realizacji każdy uczestnik bierze udział w 20 lekcjach pływania odbywających się na basenie. Celem programu, oprócz kształtowania umiejętności pływackich najmłodszym, jest także podniesienie ogólnej sprawności fizycznej, profilaktyka wad postawy i skrzywień kręgosłupa oraz przekazanie zasad bezpiecznego zachowywania się w wodzie.
Opiekę nad uczniami sprawuje p. Lucyna Druciak, p. Marta Krupczak.

Comments are closed.