Projekt ERASMUS+

Spotkaniem na Litwie w dniach 17-19 maja 2016 r. zakończył się projekt “Our landscape. Our home. Our school.” – “Nasza okolica. Nasz dom. Nasza szkoła.” W ciągu dwóch lat trwania projektu udało nam się zrealizować wiele działań, które wymienione są poniżej. Celem projektu było organizowanie zajęć na świeżym powietrzu, podsumowaniem zaś – wydanie broszury metodycznej zawierającej, oprócz części teoretycznej, scenariusze lekcji przygotowane przez wszystkie szkoły partnerskie. Podczas końcowego spotkania każda szkoła przedstawiła przygotowaną przez siebie prezentację. Nam przypadło w udziale ukazanie wpływu projektu na naszą szkołę. W efekcie powstał film przygotowany przez wszystkich nauczycieli i uczniów naszej szkoły. Zachęcamy do jego obejrzenia. Film promujący naszą szkołę:

Praca podczas realizacji założeń projektu była dla nas wszystkich doświadczeniem nowym, wymagającym sporo pracy, ale też i dającym wiele satysfakcji. Chcemy, aby podobne działania były wciąż w naszej szkole realizowane, pomimo faktu, iż musieliśmy rozstać się z naszymi przyjaciółmi z innymi krajów.

Przypominamy, że więcej zdjęć prezentujących działania podjęte przez wszystkie szkoły partnerskie można zobaczyć na profilu na Facebooku “Our landscape. Our home. Our school.” oraz na stronie internetowej http://www.outdoorlearning.eu/