Przygotowania do zorganizowania własnej inicjatywy

Po zakończeniu treningu kompetencji w Czudcu, spotkaliśmy się z panem dyrektorem. Omówiliśmy umiejętności i wrażenia jakie wynieśliśmy z treningu oraz przedstawiliśmy pomysły dotyczące przedsięwzięcia, które mieliśmy zorganizować. Na naszym następnym wakacyjnym spotkaniu zaczęliśmy podjęliśmy decyzję dotyczącą formy naszej inicjatywy. Dotarła do nas informacja o możliwości budowy hali sportowej, a ponieważ pasjonujemy się sportem, postanowiliśmy pójść w tym kierunku oraz zaproponować mieszkańcom naszej wsi udział w Rodzinnym Dniu Sportu. Przedstawiliśmy nasz pomysł kolegom spoza grupy – spodobał się! Następnym krokiem było poznanie zdania mieszkańców na temat takiej inicjatywy, dlatego zredagowaliśmy ankiety oraz poprosiliśmy księdza proboszcza o umożliwienie przeprowadzenia ich po mszy. Wyniki ankiety były pozytywne – mieszkańcy wykazali zainteresowanie udziałem w Dniu Sportu. Podczas kolejnych spotkań rozdzieliliśmy między siebie konkretne zadania. Pojawiły się pierwsze pomysły, jakich gości moglibyśmy zaprosić. Wśród nich pojawili się między innymi: Grzegorz Danicz, ks. Bartosz Seruga, Robert Lewandowski 😉 oraz Tomasz Kowal. Na szczęście nasze zaproszenie przyjęli Tomasz Kowal oraz ks. Bartosz. Najtrudniejszą rzeczą z jaką przyszło nam się wtedy zmierzyć, było ustalenie daty Rodzinnego Dnia Sportu. Prognozy były różne. Bardzo chcieliśmy, by impreza odbyła się na zewnątrz. W końcu „werdykt” zapadł. Wyznaczyliśmy datę na 1 października, co okazało się strzałem w dziesiątkę. Zabraliśmy się do pracy:
• Maciek przygotował projekt plakatu reklamującego naszą inicjatywę
• Paweł porozmawiał z księdzem Bartoszem, którego chcieliśmy włączyć w naszą inicjatywę, ponieważ jest on bardzo aktywną sportowo osobą
• Ola miała wyszukać kontakt do Tomasza Kowala i zapytać, czy zgodzi się uświetnić naszą inicjatywę swoją obecnością
• Całą grupą poszukiwaliśmy partnerów, czyli między innymi nauczycieli, którzy pomogliby nam przeprowadzić Rodzinny Dzień Sportu.

Comments are closed.