Scenariusz lekcji – edukacja wczesnoszkolna

Scenariusz lekcji

Przedmiot: Edukacja wczesnoszkolna.

Temat lekcji: „Cztery pory roku” w literaturze i piosence.

Cel ogólny:

 1. Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w przeprowadzeniu lekcji. Nauka interpretacji tekstu literackiego na podstawie wiersza „Cztery pory roku” Urszuli Kowalskiej.

 

Cele operacyjne: (podstawa programowa)

Uczeń:

1) słucha z uwagą wypowiedzi nauczyciela, innych osób z otoczenia,

2) wykonuje zadania według usłyszanej instrukcji,

3) czyta płynnie, poprawnie i wyraziście na głos tekst,

4) omawia treść przeczytanego tekstu,

6) wyszukuje w tekstach fragmenty określone przez nauczyciela;

7) przepisuje zdanie z tablicy oraz samodzielnie je uzupełnia,

8) ilustruje sceny i sytuacje inspirowane wyobraźnią,

9) posługuje się komputerem lub innym urządzeniem cyfrowym oraz

urządzeniami zewnętrznymi przy wykonywaniu zadania;

10) przedstawia ruchem treść muzyczną oraz treść pozamuzyczną.

 

Metody i formy pracy:

Aktywizujące: gry dydaktyczne z wykorzystaniem TIK, zabawa ruchowa; pogadanka, praca  z tekstem, forma indywidualna i zbiorowa,

 

Pomoce dydaktyczne:

Komputer, tablica interaktywna, multimedialny program komputerowy, krzyżówka, rebus, wiersz „Cztery pory roku” Urszuli Kowalskiej, piosenka „Cztery pory roku” bajubaju.

 

Przebieg zajęć:

 1. Wprowadzenie do tematu lekcji poprzez wspólne rozwiązywanie krzyżówki przygotowanej przez nauczyciela i odczytanie hasła – TIK. (załącznik 1)
 2. Rozwiązywanie przez uczniów rebusów fonetycznych, w których są ukryte nazwy pór roku.
 3. Przeczytanie przez nauczyciela oraz przez uczniów z podziałem na rolę wiersza pt.: „Cztery pory roku” Urszuli Kowalskiej. (załącznik 3)
 4. Wspólne omówienie wiersza. Odpowiadanie uczniów na pytania nauczyciela:
 • Kto jest autorem wiersza?
 • O czym jest mowa w wierszu?
 • Jak autorka opisuje poszczególne pory roku? Co w nich jest charakterystycznego?
 1. Zabawa w pary: dopasowywanie określeń z wiersza do pór roku – TIK. (załącznik 2)
 2. Zabawa ruchowa do piosenki pt.: „Cztery pory roku” bajubaju.

 

 1. Uzupełnianie przez uczniów zdania napisanego przez nauczyciela na tablicy: Moją ulubioną porą roku jest …………………………
 2. Podanie uczniom zadania domowego.

Narysuj w zeszycie ilustrację przedstawiającą Twoją ulubioną porę roku.

Załączniki:

 1. https://learningapps.org/display?v=phkf7yq8j18
 2. https://learningapps.org/display?v=pfyt9kryj18

Załącznik 3

Urszula Kowalska

Cztery pory roku

Wiosna

Weź mnie babuniu za rączkę,

razem pójdziemy na łączkę,

tam prześlicznie pachną kwiatki,

złapię motylka do siatki,

a w barwnych jego skrzydełkach,

słoneczko zalśni jak w szkiełkach.

Lato

Nad morze babciu pójdziemy,

zamki z piasku zbudujemy,

muszelkami je ozdobię,

wszystko podaruje tobie.

Gdy się w morzu wykąpiemy,

dalej bawić się będziemy.

Jesień

Wyjdźmy babciu na spacerek,

do parku, później na skwerek.

Zbiorę kasztany, patyki,

zrobimy śmieszne ludziki.

A z listków złoto-czerwonych,

bukiet będzie wymarzony.

Zima

Babciu załóż mi kurteczkę

i szaliczek, ten w krateczkę.

Będę lepiła bałwanka

i posadzę go na sankach.

Zjedziemy z wysokiej górki,

aż szalik poleci w chmurki!

Comments are closed.