Scenariusz lekcji – fizyka

SCENARIUSZ LEKCJI W GIMNAZJUM Z WYKORZYSTANIEM TIK

Temat:  Ruch drgający.

Prowadzący: Karolina Górska

Czas: 45min

Wymagania szczegółowe podstawy programowej (cytat):

 • 1 – uczeń opisuje ruch wahadła matematycznego i ciężarka na sprężynie oraz analizuje przemiany energii w tych ruchach
 • 2 – uczeń posługuje się pojęciami amplitudy drgań, okresu, częstotliwości do opisu drgań, wskazuje położenie równowagi oraz odczytuje amplitudę i okres z wykresu x(t) dla drgającego ciała
 • 12 – uczeń wyznacza okres i częstotliwość drgań ciężarka zawieszonego na sprężynie oraz okres i częstotliwość drgań wahadła matematycznego

Cele lekcji:

Uczeń:

 • wie co może być źródłem drgań,
 • odróżnia ruch drgający od innych rodzajów ruchu,
 • definiuje i opisuje ruch drgający,
 • posługuje się pojęciem amplitudy drgań, okresu i częstotliwości drgań;
 • wskazuje położenie równowagi,
 • rozwiąże zadania rachunkowe i problemowe, wykorzystując wiadomości dotyczące ruchu drgającego.

 

Cele lekcji w języku ucznia:

Dowiesz się jakie ciała wykonują drgania oraz jak opisać taki ruch.

 

Kryteria sukcesu dla ucznia NaCoBeZU (Na co Będziemy Zwracać Uwagę)

Odszukasz informacji na temat drgań. Przeprowadzisz drgania w przygotowanych przedmiotach. Opiszesz ruch ciała drgającego za pomocą amplitudy, częstotliwości i okresu drgań. Narysujesz wykres zależności wychylenia od czasu. Obliczysz okres i częstotliwość drgań w podanym zadaniu.

 

Informacja o tym co uczniowie już wiedzą.

Uczniowie opisują ruch ciała, posługując się pojęciem toru ruchu, drogi, prędkości. Mierzą odległość oraz czas oraz analizują wykresy położenia od czasu w ruchu jednostajnym
i jednostajnie zmiennym.

Pytanie kluczowe:

Jak rozpoznać i opisać ruch drgający?

Metody nauczania:

 • pogadanka
 • burza mózgów
 • pokaz
 • przeprowadzanie doświadczeń

Formy organizacyjne:

 • praca w grupach
 • praca z całym zespołem klasowym

 

Przebieg lekcji – aktywności uczniów prowadzące do osiągnięcia celów:

 1. Czynności organizacyjne.

Sprawdzenie obecności. Nauczyciel dzieli uczniów na grupy tak by w każdej z nich znalazło się ok. 5 osób(wybór A,B,C,D lub 1,2,3,4 – metoda służy podzieleniu klasy na grupy. Uczniowie odliczają od „1” do „4” lub od „A” do „D”. Następnie uczniowie z tymi samymi numerami lub literami łączą się w grupę (jedynki z jedynkami itp., litery „A” z literami „A” itp.). Tak wybór grup pozwala na ich zróżnicowanie.) (3min)

 1. Przypomnienie wiadomości dotyczących ruchów.

Runda pytań: każda grupa losuje dwa numery pytania. Nauczyciel wyświetla slajd z pytaniem (Prezentacja pdf) i wylosowana grupa na nie odpowiada. Następnie nauczyciel wyświetla slajd z odpowiedzią. (7min)

 1. Podanie uczniom celu lekcji oraz kryteriów sukcesu:słownie + kartka na stolik

grupy. (3 min)

 1. Nauczyciel rozdaje uczniom karty pracy, dwie grupy otrzymują kartę pracy 1,

kolejne dwie grupy kartę pracy 2 i kolejne dwie grupy kartę pracy 3.

 

Następnie uczniowie rozwiązują zadania i problemy w grupach.

 

 1. Zadanie na dobry początek – karta pracy część I – uczniowie wyszukują informacji
  o ciałach drgających, opisują ruch i wykonują doświadczenia z ciałami drgającymi.
  Po rozwiązaniu zadania jedna z grup podaje wynik. (4min)

 

 1. Dyskusja w grupach – przedstawianie odpowiedzi do zagadnień. (3 min)

 

 1. Nauczyciel prezentuje filmik https://www.youtube.com/watch?v=DbBusp4QE50 omawiający przykłady ciał drgających. (5min)

 

 1. Uczniowie wyszukują informacji o wielkościach fizycznych służących do opisu ruchu drgającego – można używać komputerów, telefonów komórkowych z dostępem do Internetu.  Następnie nauczyciel potwierdza lub zaprzecza wyjaśnieniom uczniów. – prezentacja komputerowa(5min)

 

 1. Uczniowie rozwiązują zadania rachunkowe z kart pracy. Nauczyciel sprawdza wyniki poszczególnych rund. (5 min)

 

 1. Nauczyciel wyjaśnia przebieg doświadczenia.Instrukcje do wykonania

doświadczenia są na kartach pracy. Następnie uczniowie wykonują doświadczenia w grupach – karta pracy część II. (5min)

 

 1. Poszczególne grupy konfrontują efekty pracy z animacją ze strony internetowej: http://www.walter-fendt.de/html5/phpl/pendulum_pl.htm(4min)

 

 1. Podsumowanie pracy w grupach – porządkowanie tablicy czyli łączenie pojęć jakie

pojawiły się na lekcji wraz z ich objaśnieniem przygotowana przy użyciu aplikacjihttps://learningapps.org/: https://learningapps.org/ (2min)

 

 1. Ewaluacja – każdy wychodzący z klasy uczeń przykleja tylko jedną karteczkę na

wybranej przez siebie tablicy:

 

 • Wszystko zrozumiałem, zrealizowałem wyznaczone cele
 • Dużo zrozumiałem ale mam jeszcze pewne wątpliwości i niejasności
 • Niczego nie zrozumiałe.

 


Prezentacja -> tutaj

Karty pracy -> tutaj

Comments are closed.