Scenariusz lekcji języka polskiego z wykorzystaniem TIK

Przedmiot – JĘZYK POLSKI, KLASA III GIMNAZJUM podręcznik: ,,Myśli i słowa”

 

Temat lekcji: ,,Jak Litwini i Niemcy mordowali Polaków…” – o zbrodni w Ponarach, relacja Józefa Mackiewicza.

 

Cel ogólny:

 1. Odbiór tekstu i wykorzystanie zawartych w nim informacji.

 

Cele operacyjne:

Uczeń:

 • zna pojęcia Holokaust, Zagłada, ludobójstwo i świadomie się nimi posługuje
 • opisuje przedwojenne życie Ponar
 • przedstawia wydarzenia rozgrywające się w Ponarach w latach 1941-1944
 • wyjaśnia, dlaczego Ponary były obozem zagłady
 • wyjaśnia tragizm wydarzeń ukazanych w utworze
 • przedstawia swoje refleksje na temat przeczytanej relacji
 • argumentuje przynależność utworu do literatury faktu

 

Metody i formy pracy: praca indywidualna, praca w grupach, rozmowa kierowana, dyskusja.

Pomoce dydaktyczne: podręcznik, karta pracy, współczesna mapa Wilna, sprzęt multimedialny: komputer z dostępem do internetu, tablica interaktywna.

 

Przebieg zajęć:

 1. Uczniowie zapoznają się z tekstem w czasie cichej lektury. Zapoznają się także z informacją na temat Ponar w podręczniku.
 2. Szukamy Wilna i Ponar na współczesnej mapie. sięgamy do zasobów Internetu i odnajdujemy informacje na temat tych miejscowości, jak wyglądały przed wojną i w czasie wojny. TIK
 3. Podział na grupy – uczniowie wyszukują w tekście informacji na temat Ponar przed wojna i w czasie wojny.
 4. Prezentacja wyników pracy grup. Zapis wniosków.

5.Wyszukanie informacji w Internecie dotyczących zbrodni w Ponarach, sylwetka Józefa Mackiewicza, muzeum. TIK

 1. Uczniowie argumentują przynależność tekstu do literatury faktu.
 2. Uczniowie w formie notatki zapisują refleksje , do jakich skłonił ich utwór.

 

Zadanie domowe: ćwiczenie z podręcznika, wyszukanie informacji na temat obozu w Bełżcu TIK.

Comments are closed.