Światowy Tydzień Mózgu!

W bieżącym roku inicjatywa odbywała się od 15 do 20 marca. Przeprowadzana jest akcja edukacyjna, mająca na celu poszerzenie wiedzy o funkcjonowaniu mózgu. Wiele ośrodków naukowych w Polsce organizuje spotkania online m.in. z naukowcami. Chętnych na cykle wykładów i inne ciekawe spotkania odsyłam do linku

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.gov.pl%2Fweb%2Fedukacja-i-nauka%2Fwez-udzial-w-tygodniu-mozgu-i-poznaj-tajemnice-umyslu%3Ffbclid%3DIwAR1bU6y1RyEN76Vl6RQ_uDosW9CWFFSttSu34y8sKZc_W10TTmqIqy-hVqw&h=AT1SNzCJEOm_w-c-OUkk1GiO84hD_rdzKzDkPqeEvmCVcsDbKXcElYeq4SSrjGqFENd1aoOL-JN_nh_-PIpgyf9he45MRPcNq9UHD1wVC6MZjlQ1D2D10aXjZVaM7xyDYNEY1TirZJE

Comments are closed.