Dyrekcja

Dyrektor

mgr inż. Bogusław Wacek

Wicedyrektor

mgr Edward Babiś