Grono pedagogiczne

Wojciech Bogdan
geografia, przyroda
Tomasz Górski
edukacja dla bezpieczeństwa
Mateusz Żmigrodzki
wychowanie fizyczne
Martyna Kowalska
nauczanie zintegrowane, zajęcia świetlicowe
Marta Juruś
język polski
Małgorzata Wójcik
nauczanie zintegrowane
Łukasz Skórski
język niemiecki
Lucyna Druciak
nauczanie zintegrowane
Krystyna Fik
historia, wos
Katarzyna Woźniak
język angielski
Katarzyna Tenerowicz-Świeca
informatyka, technika, plastyka
Jerzy Dziedziak
wychowanie fizyczne
Ewa Witkowska
nauczanie zintegrowane
Elżbieta Zagórska
język polski
Edward Jesion
matematyka
Edward Babiś
wychowanie fizyczne
Bożena Matula
język polski
Bożena Drzymała
matematyka
Beata Tomalska
fizyka,
Anna Sołtys-Deda
język angielski
Anna Słota
biologia

Pracownicy administracyjno-obsługowi

  • Aneta Ćwiklik
  • Iwona Drąg
  •  Jakub Babiś
  •  Elżbieta Bartosiewicz
  •  Małgorzata Kwarcińska
  •  Agnieszka Ludwin
  •  Anna Syrociak
  •  Anna Woźniak
  •  Elżbieta Woźniak