Szkolny Konkurs Plastyczny

REGULAMIN KONKURSU DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ

W KOBYLANCE

SZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY 

pt.: ” 11 listopada w barwach bieli i czerwieni”

   1. Organizatorem konkursu plastycznego jest SZKOŁA PODSTAWOWA W KOBYLANCE

   2. Cel konkursu:       

        * edukacja obywatelska, kształtowanie postaw patriotycznych

        * rozbudzanie twórczej inwencji dziecka i kreatywności
        * wzmacnianie wiary we własne możliwości

        * rozwijanie indywidualnych zdolności plastycznych

  3. Zasady i kryteria oceniania:

        * konkurs przeznaczony jest dla dzieci klas I-III oraz IV-VIII
Szkoły Podstawowej w Kobylance

        * technika plastyczna dowolna z użyciem barwy białej i czerwonej

        * format pracy  A4

        * każda praca powinna zawierać opis (na odwrocie pracy): imię,
nazwisko, klasa

        * prace oceniane będą przez jury (3 osobowe)

        * kryteria oceny: pomysłowość w ujęciu tematu, walory artystyczne
i estetyczne

        * prace należy dostarczyć do 10.11.2020 r. do sekretariatu szkoły

        * prace nie spełniające zasad regulaminu, nie będą brane pod uwagę.

4. Wyniki konkursu:

Laureaci zostaną poinformowani o wynikach Konkursu. 

Nagrodzone prace zostaną zaprezentowane na stronie internetowej szkoły oraz na szkolnym Facebooku.

Laureaci otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

Comments are closed.