Uczymy się wspólnie przez zabawę!

Uczymy się wspólnie przez zabawę! Takie hasło realizowaliśmy 9 maja 2019 r. w naszej szkole. Zaprosiliśmy reprezentacje wszystkich szkół Gminy Gorlice do udziału w konkursie zespołowym „Naukowe potyczki”. Każda z 7-mio osobowych drużyn wraz ze swoim opiekunem startowała
w kolejnych ośmiu konkurencjach. Uczestnicy mogli sprawdzić swoją sprawność sportową na torze przeszkód, odmierzali produkty potrzebne do pieczenia ciastek bez użycia wagi, wykonywali i prezentowali doświadczenia fizyko – chemiczne, rozwiązywali testy, sudoku i budowali bryły geodezyjne z papieru. Emocje podgrzewał okrzyk, który każda z drużyn samodzielnie przygotowała.

Wyniki jakie uzyskały poszczególne zespoły:

8 – SP Stróżówka (67pkt)

7 – SP Ropica Polska (72pkt)

6 – SP Klęczany (73pkt)

6 – SP Bystra (74pkt)

4 – SP Zagórzany (75pkt)

3 – SP Szymbark (76pkt)

2 – SP Dominikowice (77pkt)

1 – SP Kobylanka (79pkt)

Bardzo serdecznie dziękujemy za wspólną zabawę i zapraszamy za rok 😉 l(google-nexus-5x-horizontal-navigation-2x.png) 2x\”},{\”title\”:\”keyboard\”,\”orientation\”:\”horizontal\”,\”insets\”:{\”left\”:0,\”top\”:80,\”right\”:48,\”bottom\”:222},\”image\”:\”@url(google-nexus-5x-horizontal-keyboard-1x.png) 1x, @url(google-nexus-5x-horizontal-keyboard-2x.png) 2x\”}],\”show-by-default\”:true,\”show\”:\”Default\”},{\”title\”:\”Nexus 6P\”,\”type\”:\”phone\”,\”user-agent\”:\”Mozilla/5.0 (Linux; Android 5.1.1; Nexus 6 Build/LYZ28E) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/48.0.2564.23 Mobile Safari/537.36\”,\”capabilities\”:[\”touch\”,\”mobile\”],\”screen\”:{\”device-pixel-ratio\”:3.3,\”vertical\”:{\”width\”:435,\”height\”:773},\”horizontal\”:{\”width\”:773,\”height\”:435}},\”modes\”:[{\”title\”:\”default\”,\”orientation\”:\”vertical\”,\”insets\”:{\”left\”:0,\”top\”:0,\”right\”:0,\”bottom\”:0}},{\”title\”:\”default\”,\”orientation\”:\”horizontal\”,\”insets\”:{\”left\”:0,\”top\”:0,\”right\”:0,\”bottom\”:0}}],\”show-by-default\”:true,\”show\”:\”Default\”},{\”title\”:\”iPhone 5\”,\”type\”:\”phone\”,\”user-agent\”:\”Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 9_1 like Mac OS X) AppleWebKit/601.1.46 (KHTML, like Gecko) Version/9.0 Mobile/13B143 Safari/601.1\”,\”capabilities\”:[\”touch\”,\”mobile\”],\”screen\”:{\”device-pixel-ratio\”:2,\”vertical\”:{\”width\”:320,\”height\”:568},\”horizontal\”:{\”width\”:568,\”height\”:320}},\”modes\”:[{\”title\”:\”default\”,\”orientation\”:\”vertical\”,\”insets\”:{\”left\”:0,\”top\”:0,\”right\”:0,\”bottom\”:0}},{\”title\”:\”default\”,\”orientation\”:\”horizontal\”,\”insets\”:{\”left\”:0,\”top\”:0,\”right\”:0,\”bottom\”:0}}],\”show-by-default\”:true,\”show\”:\”Default\”},{\”title\”:\”iPhone 6\”,\”type\”:\”phone\”,\”user-agent\”:\”Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 9_1 like Mac OS X) AppleWebKit/601.1.46 (KHTML, like Gecko) Version/9.0 Mobile/13B143 Safari/601.1\”,\”capabilities\”:[\”touch\”,\”mobile\”],\”screen\”:{\”device-pixel-ratio\”:2,\”vertical\”:{\”width\”:375,\”height\”:667�

Comments are closed.