Wybory do Samorządu Uczniowskiego

12 czerwca wszyscy kandydaci do pełnienia funkcji przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego w przyszłym roku szkolnym od samego rana z niecierpliwością oczekiwali na wyniki wyborów. Kampania wyborcza poprzedzająca wybory była bardzo spokojna, każdy kandydat mógł przygotować plakat wyborczy, na którym pojawiały się różnorodne propozycje zmian w funkcjonowaniu naszej szkolnej społeczności. W dniu wyborów komisja wybrana spośród uczniów klas III gimnazjum czuwała nad sprawnym przebiegiem akcji wyborczej. Po podliczeniu głosów niezbędna okazała się dogrywka. Poniżej przedstawiamy protokoły, jednocześnie składając SERDECZNE GRATULACJE ZWYCIĘZCOM! 🙂

PROTOKÓŁ Z WYBORÓW DO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO NA ROK 2018/2019

Wybory do Samorządu Uczniowskiego zostały przeprowadzone dnia 12 czerwca 2018 roku w Szkole Podstawowej w Kobylance. Nad poprawnym przebiegiem czuwała komisja w składzie:

Dorota Mazur,

Aleksandra Osikowicz,

Maciej Gąsior,

oraz P. Dorota Kmiecik.

 

Liczba osób uprawnionych do głosowania to 138. Oddano 138 głosów, w tym 1 nieważny. Kandydaci otrzymali następujące ilości głosów:

 

1. Laura Mazur – kl. 2 Gim. 25
2. Paweł Bober – kl. 2 Gim. 24
3. Filip Świerz – kl. 7 SP 2
4. Jakub Kosiba – kl. 7 SP 6
5. Igor Mazur – kl. 6a SP 2
6. Grzegorz Kuraś – kl. 6a SP 4
7. Adam Knapik – kl. 6b SP 12
8. Tomasz Buliński – kl. 6b SP 9
9. Aleksandra Środulska – kl. 5 SP 5
10. Julia Pietrzycka – kl. 5 SP 24
11. Gabriella Świerz – kl. 4b SP 6
12. Emilia Świerz – kl. 4b SP 3
13. Martyna Waląg – kl. 4a SP 7
14. Zuzanna Świeca – kl. 4a SP 8

 

WYNIKI WYBORÓW DO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 NA STANOWISKO ZASTĘPCY PRZEWODNICZĄCEGO

 

 

1.

Paweł Bober

OBEJMUJE FUNKCJĘ ZASTĘPCY PRZEWODNICZĄCEGO SZKOŁY

 

69

2. Julia Pietrzycka 48

 

W drugiej turze wyborów wzięło udział 118 osób. Oddano 118 głosów, w tym 1 nieważny.

 

Comments are closed.