Ładowanie Wydarzenia

« All Events

  • To wydarzenie minęło.

Ogólnopolski Konkurs „Jezus Chrystus naszym Królem”

31 października 2017

Celem Konkursu jest propagowanie wśród dzieci i młodzieży treści proklamowanego w Polsce 19 listopada 2016 roku Jubileuszowego Aktu Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana i zachęcenie do podjęcia wynikających z niego zobowiązań.

Konkurs rozgrywać się będzie w trzech kategoriach:

– kategoria literacka: wiersz, opowiadanie, esej, rozprawka, reportaż;
– nieprzestrzenne prace plastyczne: format A4 lub A3;
– multimedialna: filmy opublikowane na stronie serwisu Youtube.

Grupy wiekowe:

1. Przedszkole
2. Szkoły Podstawowa (klasy 1-3)
3. Szkoła Podstawowa (klasy 4-7)
4. Gimnazjum

Kryteria oceny prac:

W ocenie prac nadesłanych przez uczestników konkursu jury będzie brać pod uwagę poziom artystyczny i oryginalność ujęcia tematu. Praca powinna być opatrzona tytułem i spełniać wymagania swojego gatunku. Praca pisemna powinna być poprawna pod względem ortograficznym, interpunkcyjnym, stylistycznym i językowym. Prace należy podpisać imieniem i nazwiskiem autora, należy podać wiek, klasę i szkołę autora oraz dane kontaktowe: numer telefonu i adres mailowy autora lub opiekuna.
Do nadesłanej pracy należy dołączyć pisemną zgodę na przetwarzanie danych osobowych i publikację pracy przez organizatorów Konkursu. W przypadku uczestników niepełnoletnich zgodę podpisują rodzice/opiekunowie prawni, a uczestnicy pełnoletni podpisują zgodę samodzielnie.

Termin nadsyłania prac: 31 października 2017 r.

Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie.

Szczegóły

Data:
31 października 2017