XII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Bezpiecznie na wsi mamy, bo ryzyko upadków znamy”

Dzień Dobry !

 W imieniu Pani Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego dr Aleksandry Hadzik mam zaszczyt zaprosić dzieci z terenów wiejskich do udziału w XII Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym dla Dzieci „Bezpiecznie na wsi mamy, bo ryzyko upadków znamy”.

Jednym z działań prewencyjnych na rzecz zapobiegania wypadkom przy pracy i rolniczym chorobom zawodowym jest organizacja konkursu dla uczniów wiejskich szkół podstawowych, promującego pozytywne zachowania związane z pracą i zabawą dzieci na terenie gospodarstwa rolnego.

Zadanie konkursowe polega na wykonaniu dwuwymiarowej pracy plastycznej w formacie A-3, w dowolnej technice, obrazującej sposoby zapobiegania wypadkom przy pracy w gospodarstwie, ze szczególnym uwzględnieniem zapobiegania upadkom osób pracujących i przebywających w gospodarstwach rolnych. 

Sposób zgłaszania prac oraz warunki uczestnictwa w konkursie określa Regulamin. Na każdym etapie konkursu autorzy najciekawszych prac otrzymają nagrody ufundowane przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, współorganizatorów oraz patronów Konkursu. Prace laureatów będą publikowane również w materiałach popularyzatorskich Kasy. 

W konkursie jest przewidziany dodatkowy etap regionalny. Polega on na tym aby prace konkursowe najpierw dostarczyć do Placówki Terenowej KRUS w Gorlicach do dnia

 1 kwietnia 2022 roku. Prace nagrodzone w etapie regionalnym będą brały udział w dalszych etapach: wojewódzkim i centralnym zgodnie z terminami określonymi w regulaminie konkursu. 

Z poważaniem:

Główny Specjalista PT KRUS Gorlice

Franciszek Krok

Link do filmiku promującego konkurs plastyczny:

https://nubo.krus.gov.pl/index.php/s/C7vXtHnCJuGOLrY

Bardzo serdecznie zachęcam dzieci do obejrzenia tego filmiku.

Comments are closed.