XVI Powiatowy Festiwal Piosenki Obcojęzycznej

06 czerwca 2019r. odbył się organizowany przez naszą szkołę XVI Powiatowy Festiwal Piosenki Obcojęzycznej. W tym roku gościliśmy rekordową liczbę młodych artystów, którzy przybyli do Kobylanki z 17 szkół Powiatu Gorlickiego. Uczestnikami Festiwalu byli reprezentanci szkół z Bystrej, Dominikowic, Gładyszowa, Klęczan, Kobylanki, Korczyny, Krygu, Kwiatonowic, Libuszy, Lipinek, Ropicy Polskiej, Sękowej, Staszkówki, Stróżówki, Szymbarku, Wójtowej i Zagórzan.

Organizatorkami imprezy były nauczycielki języka angielskiego w naszej szkole: pani Katarzyna Woźniak i pani Anna Sołtys – Deda.

Festiwal miał charakter konkursu, dlatego też zostało powołane Jury w składzie:

przewodniczący : pan Tomasz Kubala – dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury w Gorlicach

członkinie:  pani Grażyna Jarkiewicz – dyrektor Ośrodka Kultury Gminy Gorlice

                     pani Izabela Śliwa – nauczycielka języka angielskiego

Konkurs przeprowadzony został w dwóch grupach wiekowych: klasy IV – VI Szkoły Podstawowej i klasy  VII – VIII Szkoły Podstawowej i Klasa III Gimnazjum.

Młodzi artyści oceniani byli za umiejętności językowe, wokalne, taneczne, zachowanie się na scenie, oryginalność występu i jego przygotowanie oraz ogólny wyraz artystyczny.

Poziom konkursu był bardzo wysoki – szanowne Jury miało dużo pracy aby wyłonić zwycięzców tegorocznego Festiwalu. Po burzliwych naradach przewodniczący Komisji konkursowej zapoznał zebranych z werdyktem Jury.

W I kategorii wiekowej (klasy IV – VI SP) nagrodzone zostały:

I miejsce:  Emilia Chowaniak – reprezentantka Szkoły Podstawowej w Sękowej

II miejsce:  Anna Michałowska – reprezentantka Szkoły Podstawowej w Gładyszowie

III miejsce: Wiktoria Bartnik  – reprezentantka Szkoły Podstawowej w Zagórzanach

III miejsce:  Oliwia Dajek – reprezentantka Szkoły Podstawowej w Kobylance

Wyróżnienia:  Weronika Górska – reprezentantka Szkoły Podstawowej w Ropicy Polskiej

                         Zuzanna Hadalska – reprezentantka Szkoły Podstawowej w Staszkówce

W II kategorii wiekowej (klasy VII – VIII SP i klasa III Gimnazjum)  nagrody zdobyli:

I miejsce:  Amelia Pyrcioch – reprezentantka Szkoły Podstawowej w Zagórzanach

II miejsce:  Zofia Adamkiewicz – reprezentantka Gimnazjum w Bystrej

II miejsce:  Weronika Juruś – reprezentantka Szkoły Podstawowej w Krygu

II miejsce:  Laura Pyrek – reprezentantka Szkoły Podstawowej w Szymbarku

III miejsce:  Aleksandra Poznańska – reprezentantka Zespołu Szkolno – Przedszkolnego                                     

                     w Kwiatonowicach

III miejsce: Mikołaj Tarsa – reprezentant Szkoły Podstawowej w Stróżówce

Wyróżnienia:  Wiktoria Chowaniec – reprezentantka Szkoły Podstawowej w Bystrej

                          Kinga Święs – reprezentantka szkoły Podstawowej w Dominikowicach

Zwycięzcy otrzymali zasłużone gratulacje, dyplomy i nagrody – niespodzianki, zaś wszyscy uczestnicy Konkursu zostali nagrodzeni gromkimi brawami i dyplomami za udział w Festiwalu.

Organizatorki imprezy nie zapomniały również o nauczycielach języków obcych i muzyki, którzy włożyli wiele trudu i pracy w przygotowanie swoich podopiecznych do Konkursu. Dla każdego przygotowane zostały stosowne imienne podziękowania, podobnie jak i dla członków Jury.

Festiwal w Kobylance kojarzy się z dobrą zabawą, radością i zbliżającymi się wakacjami. Tak było i tym razem, bawiliśmy się świetnie. Na pożegnanie podziękowaliśmy wszystkim za udział w imprezie i zaprosiliśmy znów za rok, na XVII już Festiwal.

Comments are closed.