Zajęcia warsztatowe 2016/2017

Od dnia 4 maja 2017 r. w naszej szkole działa Szkolny Punkt Informacji i Kariery zapewniający wsparcie uczniom i ich rodzicom w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”.
Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10 Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego uczniów.

W ramach działalności Szkolnego Punktu Informacji i Kariery gimnazjaliści uczestniczyli w warsztatach, korzystali z indywidualnych konsultacji, we współpracy ze szkolnym doradcą zawodowym opracowali Indywidualne Plany Działania.

Przeprowadzone działania uświadomiły młodzieży wagę podejmowanych już dzisiaj decyzji dotyczących wyboru dalszej drogi kształcenia, potrzebę mobilności zawodowej, zmiany. Liczymy, że działania podejmowane przez szkołę w ramach doradztwa zawodowego przyniosą oczekiwane rezultaty i każdy nasz absolwent znajdzie miejsce w wybranej szkole i wymarzony zawód.

Comments are closed.