Zakończenie rekrutacji.

Informujemy, że w dniu 10 czerwca br. zakończył się proces rekrutacji uczestników projektu

„Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10 Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego uczniów.

Lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie dostępna jest w dokumentacji doradcy zawodowego i dyrektora szkoły.

Comments are closed.