Temat: Łączenie odbiorników energii elektrycznej – łączenie szeregowe. Łączenie szeregowe – przykład – lampki na choince babci Gdy kilka oporników ustawionych jest jeden za drugim i połączonych przewodami tak, że różnica potencjałów U  przyłożona jest do jednego oraz drugiego końca takiego układu rezystorów to takie połączenie oporników nazywamy połączeniem szeregowym. 
Read more