Wyjazd do teatru w Tarnowie na spektakl “Balladyna”

Szkolne Koło Krajoznawczo-Turystyczne oraz Samorząd Uczniowski zapraszają wszystkich chętnych uczniów z klas VI i VII SP oraz II i III gimnazjum do wzięcia udziału w wyjeździe do Tarnowa na spektakl “Balladyna” w dniu 6 marca 2018 r. Szacowany koszt wyjazdu to ok. 40 – 45 zł. Wszelkich informacji udzielają opiekunowie ww. organizacji szkolnych.

 

Comments are closed.