Zaproszenie na IX Zjazd Środowiskowy Koła Miłośników Ziemi Kobylańsko-Dominikowickiej

Drodzy Rodacy!

Zgodnie z wieloletnią już tradycją, w dniu 13 lipca 2019r. Koło Miłośników Ziemi Kobylańsko – Dominikowickiej organizuje IX Zjazd Środowiskowy.

Tematyka Zjazdu to :

Dzieje Ziemi Dominikowicko – Kobylańskiej na tle historii Polski”.

Jednodniowy Zjazd odbędzie się w sobotę, 13 lipca 2019r., tym razem na sali WDK

w Dominikowicach.

Koszt Zjazdu to 80,00 zł ( osiemdziesiąt złotych ) – catering i sprawy organizacyjne.

Wpłat można dokonywać na konto imienne: Marta Krupczak, Bank Spółdzielczy w Bieczu, nr rachunku: 53 8627 0001 2027 3500 1393 0001, z dopiskiem IX Zjazd Środowiskowy ( to samo konto, które funkcjonuje od roku 2009). Można też dokonywać wpłat bezpośrednio u członków Zarządu:

– w Dominikowicach – u dyrektor przedszkola, p. Małgorzaty Karp,

– w Kobylance – u p. Marty Krupczak w Szkole Podstawowej, lub w Bibliotece Wiejskiej u p. Lidii Foryś.

Wpłaty należy dokonać do dnia 15 czerwca 2019r.

Zdajemy sobie sprawę z tego, że nie jesteśmy w stanie dotrzeć do wszystkich zainteresowanych z zaproszeniami pisemnymi. Dlatego zamieszczamy ten apel na wszystkich dostępnych stronach internetowych i jak zwykle korzystamy z uprzejmości i pomocy księdza Proboszcza naszej parafii i tą drogą kierujemy do Was zaproszenie.

Niech każdy, kto je usłyszy czuje się zaproszony! Członkami Koła jest każdy z nas!

Przekażcie, prosimy informację o tym spotkaniu swoim bliskim i znajomym spoza parafii. Chcemy zaprosić na Zjazd jak największą liczbę Rodaków, dlatego prosimy

o udostępnienie adresów, celem wysłania zaproszenia.

Żywimy nadzieję, że kolejny Zjazd Rodaków przyniesie uczestnikom satysfakcję

i bogactwo przeżyć, oraz przyczyni się do jeszcze lepszego poznania i ukochania naszej małej Ojczyzny, jaką jest dominikowicko – kobylańska ziemia.

Zarząd Koła Miłośników Ziemi Kobylańsko – Dominikowickiej

Kobylanka, maj 2019r.

Comments are closed.