Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych

https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszenie-zajec-w-szkolach

Comments are closed.