Fizyka

Temat: Prawo Ohma. Opór elektryczny – rozwiązywanie zadań.

Proszę o obejrzenie filmiku:

Notatka i najważniejsze informacje do lekcji są na stronie:

https://epodreczniki.pl/a/prawo-ohma-i-opor-elektryczny/Da9xyUYt7

najważniejsze treści załączniku – czyli notatka do napisania

Korzystamy z kart pracy które ostatnio rozdawałam.

Rozwiązujemy zadania:10.16 – 10.19

Rozwiązania i notatki przesyłamy na adres: karolinagoorska@op.pl

Termin: 19.03.2020 – godzina 23:59

Comments are closed.