Scenariusz lekcji języka polskiego z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnej

Przedmiot: język polski
Prowadzący: Bożena Matula
Temat lekcji: Co zrobić, by obudzić śpiących rycerzy?
Klasa: VIB SP

Cel ogólny:
1. Odbiór tekstu i wykorzystanie zawartych w nim informacji

Cele operacyjne:
– uczeń identyfikuje nadawcę i odbiorcę tekstu, podaje elementy świata przedstawionego,
– uczeń analizuje i interpretuje tekst kultury,
– uczeń prezentuje własne zdanie i uzasadnia je.

Metody pracy:

– dyskusja,

– burza mózgów,

-praca z tekstem.

Formy pracy:
-zbiorowa,
-grupowa,
-indywidualna.

Pomoce dydaktyczne:
-podręcznik z tekstem legendy “O śpiących rycerzach w Tatrach”,

-sprzęt multimedialny: komputer z dostępem do internetu, tablica interaktywna.
Przebieg zajęć:
1. Uczniowie rozwiązują krzyżówkę, której hasłem jest słowo Giewont.(TIK)
2. Na tablicy zapisują w formie rozsypanki skojarzenia z tym wyrazem – burza mózgów. (TIK)
3. Następnie oglądają przygotowane przez nauczyciela obrazy prezentujące tę górę i ciekawostki z nią związane. (TIK)
4. Po głośnym przeczytaniu tekstu legendy uczniowie pracują w grupach:

– I grupa: określa elementy świata przedstawionego,

– II grupa :przedstawia wydarzenia w formie planu,

– III grupa: charakteryzuje bohaterów,

– IV grupa: szuka w tekście cech legendy.
5. Każda grupa dzieli się wynikami pracy z kolegami, swoje notatki zapisują na tablicy.(TIK)
6. Czy ludzie już stali się mądrzy i dobrzy? – dyskusja na forum klasy. Uczniowie zapisują swoje spostrzeżenia w formie tabeli.
7. Podsumowanie pracy na lekcji – elementy świata przedstawionego, legenda.

  1. Podanie pracy domowej: Napisz ofertę turystyczną, w której zachęcisz do zdobycia góry Giewont przez turystów. Uwzględnij w niej informacje zawarte w legendzie.
Comments are closed.