Zajęcia warsztatowe 2018/2019

W roku szkolnym 2018/2019 w ramach działalności Szkolnego Punktu Informacji i Kariery 24 uczniów klasy III uczestniczyło w warsztatach, korzystało z indywidualnych konsultacji, we współpracy ze szkolnym doradcą zawodowym opracowało Indywidualne Plany Działania.

Wszystkie te działania miały zapewnić wsparcie uczniów  i ich rodziców  w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10 Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego uczniów.

Działania planowane w projekcie zmierzały do jednego celu, którym jest wsparcie uczniów
w planowaniu dalszej drogi edukacyjnej i zawodowej z uwzględnieniem własnego potencjału
oraz aktualnej informacji na temat systemu edukacjii rynku pracy.

Zajęcia warsztatowe miały między innymi  na celu połączenie zdobytej wiedzy z zakresu zawodoznawstwa z własnymi preferencjami i możliwościami. Uczniowie analizowali swoje zasoby i preferencje w celu wyboru najodpowiedniejszego zawodu dla siebie. Wykorzystując dotychczas zdobytą wiedzę potrafili wskazać działania i  odpowiadające im umiejętności,
a także drogę kształcenia, jak również alternatywne zawody, w których mogliby się spełniać. Zajęcia umożliwiły również poznanie możliwości zatrudnienia na lokalnym rynku pracy. 

Comments are closed.